Send a friend
 
Stuur deze pagina aan een vriend of bekende. Via een link kunnen ze deze pagina dan direct openen.
 
 
 
Aan
 
 
Email
 
 
 
 
Van
 
 
Email
 
 
 
 
Boodschap
 
 
 
 
 
 
 

Tel +31(0)24 397 1204

Home
English
Send a friend
Adres en route

 
 
 

Evenementen agenda


 
Alle seizoenen
 
Winter
Lente
Zomer
Herfst


Kies categorie:

Zeer gewaardeerde gast,

Het Coronavirus en de nieuwsberichten daaromtrent zijn een blijvend punt van aandacht vanwege de grote invloed op maatschappelijke processen en dus ook die van De Poort. Ter informatie daarom ons beleid zoals we dat vormgeven en steeds op maat aanpassen:

Update 28 maart

Sinds het afschaffen van de 1,5m, verplichte mondkapjes en de QR-code zijn de beperkingen voor wat betreft een verblijf op De Poort voorbij. Er zijn derhalve geen restricties meer voor gasten en groepen die op De Poort verblijven.

Omdat Covid nog steeds nadrukkelijk aanwezig is en om het verblijf op De Poort zo veilig mogelijk te maken voor iedereen, hanteren we de volgende adviezen:
 • Voor wie het wenst is het gebruik van een mondkapje natuurlijk toegestaan. Voor kwetsbaren raden we dat ook van harte aan. 
 • Een zelftest kort voor aankomst (en tussendoor bij een langer verblijf) wordt zeer op prijs gesteld.
 • Wij ventileren goed en vragen onze gasten om dat ook te doen bij gebruik van de zalen.
 • Houdt afstand wanneer mogelijk.
   
In het algemeen blijft gelden dat u bij klachten thuis blijft en de hygiene- en quarantaineregels van de overheid volgt.

We zien er naar uit u weer op de 'ouderwetse' manier te mogen verwelkomen!

English

Since the abolishment of the 1,5 social distance rule, the obligation to wear a facemask and the QR-code, the limitations concerning a stay at De Poort are over for now. There are no more restrictions for guests and groups that stay at De Poort.

Because Covid is still very much present and in order to make a stay at De Poort as safe as possible for everyone, we kindly advise/ask the following:
 1. For whomever wishes to wear a facemask, this is of course still permitted and for people who are vulnerable it is recommended.
 2. A selftest shortly before arrival (and for longer stays a selftest during the stay) is much appreciated. 
 3. We are focussed on good ventilation of all the rooms in use and ask our guest to do the same for the hall and hotelrooms.
 4. Keep distance insofar this is possible.
In general the main rules still apply: everybody with symptoms stays home, all guests adhere to general rules of hygiene and abide by the quarantaine rules set by the Dutch government.

We look forwards to welcoming you to De Poort again in the 'old fashioned' way!

Update 25 januari

De persconferentie van 25 januari geeft groen licht om weer regulier open te gaan! Dat betekent dat alle cursussen, vergaderingen, opleidingen en trainingen weer mogelijk zijn met de volgende beperkingen:
 • De Poort is verplicht het coronatoegangsbewijs te checken
 • In alle ruimten geldt de verplichting om minimaal 1,5m afstand te bewaren
 • De horeca sluit om 22u.
 • Voor de veiligheid zullen we de groepen zoveel mogelijk in hun eigen 'bubbel' laten eten/vergaderen/trainen.
 • Een zelftest voor aanvang van uw verblijf wordt zeer gewaardeerd.
 • Mondkapjes zijn verplicht bij alle verplaatsingen.


Update 14 januari

De persconferentie van 14 januari geeft nog geen mogelijkheid om regulier open te gaan. Wel is het voor De Poort mogelijk overnachtingen en afhaalmaaltijden te faciliteren. Maandag zullen we verder bestuderen welke mogelijkheden/uitzonderingen de openstelling voor opleidingen en onderwijs bieden voor de gasten van De Poort.

Update 18 december

Vanwege een nieuwe lockdown per 19 december, zoals aangekondigd door het kabinet, zal De Poort helaas ook moeten sluiten. We hopen dat we half januari weer gasten zullen mogen ontvangen en in de tussentijd is onze afdeling planning op werkdagen bereikbaar voor overleg en het herplannen van trainingen/cursussen die door deze lockdown niet door kunnen gaan.

Update 29 november

De persconferentie van vrijdag 26 november leidt tot de volgende aanpassingen ten opzichte van wat hieronder beschreven is:
 1. Vanaf 28 november is, naast het tonen van de QR code, ook het dragen van een mondkapje verplicht bij verplaatsingen (lopen door de gangen en overige gemeenschappelijke ruimtes).
 2. Ook is de 1,5 meter afstandsregel weer terug. Dat houdt in dat we een lagere capaciteit hebben in zalen en restaurant. 
 3. Om 17u sluit ons horecagedeelte.
 4. Voor hotelgasten is na 17u afhalen mogelijk.

Update 15 november

De nieuwe maatregelen veranderen weinig aan de dienstverlening van De Poort op dit moment. Vanwege de QR-code is 1,5 meter afstand houden niet verplicht. Ons horeca gedeelte sluit wel om 20u waardoor er in de avond in de gemeenschappelijke ruimten geen consumpties meer kunnen worden afgenomen. Voor de rest adviseren we blijvend in de zalen en gemeenschappelijke ruimten indien mogelijk afstand te bewaren en in de zalen goed te ventileren. Verder blijven onderstaande updates vanaf 16/9 van toepassing qua hygiëneregels en de impliciete gezondheidsverklaring.

Update 3 november

Op 2 november zijn er door de overheid nieuwe maatregelen aangekondigd. Interpretatie van de huidige informatie leidt er op dit moment toe dat er geen extra maatregelen nodig zijn op De Poort. Vanwege de QR-code die we hanteren is de 1,5 meter maatregel vooralsnog niet van toepassing op De Poort. Wel raden we van harte aan om afstand te bewaren waar mogelijk, geen handen te schudden en de algemene hygiëneregels in acht te nemen. We houden de ontwikkelingen in de gaten omtrent mogelijke verscherpingen van het beleid. Verder is van toepassing hetgeen hieronder wordt vermeld onder de update van 16/9:

Update 16/9 (bijgewerkt op 13/10)

Zoals inmiddels bekend is geworden, vervalt de 1,5 meter maatregel per 25 september 2021. Dit is een grote stap voorwaarts na een lange weg van lockdown tot lockdown. Voor uw verblijf op de Poort heeft dit de positieve consequentie dat u zonder beperkingen (behoudens het tonen van de QR-code) bij ons kunt verblijven. Zo kunnen de zalen en restaurant voor de volle capaciteit worden gebruikt en zijn meerpersoons kamers weer toegestaan.

De verplichting die de Poort als horecaonderneming per 25 september echter wel heeft, is het controleren van uw corona toegangsbewijs. Bij aankomst op de Poort zal u gevraagd worden om uw QR code (app of papier) bij de hand te houden.

Dat gaat op de volgende wijze:

Https://coronacheck.nl/nl/scanner/zo-werkt-scannen

Er wordt op geen enkele wijze medische of privacy gevoelige informatie getoond, opgeslagen of gedeeld.

De gezondheidsverklaring op papier wordt gewijzigd in een impliciet verklaring. Door aanwezigheid op De Poort verklaart u:

geen klachten te hebben (tenzij door aanwijsbare andere reden of net negatief getest) of in aanraking geweest te zijn met iemand die Corona heeft of dat bij uzelf Corona is vastgesteld in de afgelopen 7 dagen.


Heel hartelijk dank voor uw medewerking en een heel fijn verblijf gewenst op de Poort.

- Overweging en achtergrond bij deze laatste ontwikkelingen

De Coronapas leidt begrijpelijkerwijs tot vragen en wekt bij sommigen ook weerstand op. Dat is voor De Poort ook zeer begrijpelijk en het is in deze pandemie voortdurend een zoektocht naar wat de juiste principiële keuzes zijn. We trachten steeds vanuit het team tot een zo zorgvuldig mogelijke lijn te komen waarbij oog is voor verschillende uitgangspunten en belangen.

Tijdens de afgelopen anderhalf jaar is de basis van onze beslissingen geweest dat de veiligheid van onze gasten en personeel gewaarborgd moest zijn. Daarnaast dat we binnen de beperkingen onze gasten zoveel mogelijk ruimte en service kunnen bieden. En tenslotte dat alle gasten met volledig uiteenlopende overtuigingen en visies zich op De Poort thuis kunnen voelen en gezamenlijk hier kunnen confereren. Vanuit de feedback van de gasten kunnen we concluderen dat het in samenwerking met onze gasten gelukt is een plek te creëren die daar aan voldoet.

Dit nieuwe hoofdstuk van de pandemie biedt ook weer lastige dilemma’s waar ook wij geen pasklare antwoorden op hebben. Onze overweging is op dit moment het volgende:
 • We begrijpen dat er maatregelen nodig zijn om de veiligheid van burgers zoveel mogelijk te garanderen en zijn ook gehouden als horeca-onderneming om ons aan de betreffende regels te houden.
 • Terug naar normaal en het kunnen/mogen functioneren zonder de 1,5 meter geeft onze gasten enorm veel vrijheid terug.
 • We mogen alle andere (soms invasieve) regels loslaten.
 • Er hoeft geen corona checklist meer te worden ingevuld, die in vergelijking met de corona check-app meer informatie vraagt en tijdelijk opslaat.
 • De huidige maatregel is voor ons in de uitvoering lastig en zeker niet ideaal, maar dat geldt ook voor veel andere maatregelen waar we afgelopen anderhalf jaar mee te maken hebben gehad. Omdat de Poort sluiten enorme negatieve gevolgen zou hebben voor zowel ons personeel als voor onze gasten, kiezen we ervoor om open te blijven en ons te houden aan deze regel.

Resumerend zijn we er van overtuigd dat de keuze voor open blijven met de coronapas netto een positieve keuze is voor onze gasten en personeel. We zijn er van bewust dat mensen heel verschillend naar deze maatregel kunnen kijken en wij proberen daar, zonder oordeel ten aanzien van ieders persoonlijke overweging, een principiële keuze in te maken die zoveel mogelijk belangen verenigd en zo weinig mogelijk belangen schaadt.


Update 26-6

Per 26 juni zullen de meeste beperkingen worden losgelaten. De belangrijkste beperking in verband met onze capaciteit, de anderhalve meter-regel, blijft echter nog van kracht. Dat heeft bijvoorbeeld betrekking op het aantal mensen per zaal en het aantal mensen per hotelkamer. Dat laatste blijft 1 persoon per hotelkamer tenzij van één huishouden. Maar er zijn wel substantiele verruimingen die de volgende veranderingen met zich meebrengen:
 • Ons buffet zal weer worden geopend en zelfbediening is weer toegestaan.
 • Bij de bar zal ook weer sprake zijn van zelfbediening en de koffieautomaten worden weer beschikbaar in de pauzes.
 • De mondkapjesplicht vervalt. Uiteraard is een ieder vrij om een mondkapje te dragen maar zolang de 1,5 meter wordt aangehouden is een mondkapje niet meer vereist.

Update 4-6

Per 5 juni zijn er aanzienlijke versoepelingen toegepast. Dat betekent dat De Poort weer ruimer gasten kan toelaten en dat is zeer verheugend. De beperkingen zijn echter nog fors en De Poort blijft groepen zoveel mogelijk van elkaar scheiden en er zijn beperkingen aan de groepsgrootte. Ons restaurant mag gelukkig weer geopend worden. 

Alle afstandregels blijven van kracht en onze afdeling Planning maakt met alle gasten afspraken die per protocol worden vastgelegd.

Update 14-4

Er verandert op basis van deze persconferentie niets, behalve dat er wat meer perspectief is geschetst door de overheid. We bekijken alles met onze gasten samen van week tot week. Daarbij kijken we bij het plannen in de komende weken/maanden naar waarschijnlijkheid op basis van het plan van de overheid. We moeten voor de korte termijn steeds uit gaan van de maatregelen waar we op dit moment onder vallen en kunnen daarbij helaas niet anders dan het van week tot week bekijken.

Update 12-3

Op grond van nieuwe informatie die tot ons is gekomen is duidelijk geworden dat we, zij het met grote beperkingen, De Poort weer kunnen openen voor specifieke groepen. Dat doen we vanaf 25 maart en zullen dan een proefperiode starten om op veilige wijze de trainingen en praktijklessen die noodzakelijk zijn en niet online gevolgd kunnen worden, te faciliteren. Wat elementair is, is dat we de ruimte hebben op De Poort om groepen in klein verband in volledige beslotenheid te laten trainen. 

We zijn dus NIET regulier geopend, maar alleen voor specifieke groepen die onder de uitzondering vallen. We richten het als volgt in om een veilig verblijf mogelijk te kunnen maken:

 • In de zalen staan pakketten klaar met protocol, kamersleutel en overige regels. Dit voorkomt dat iedereen zich meldt bij de receptie.
 • Voedsel zal op basis van afhaal verstrekt worden en dat kan worden opgehaald en genuttigd in de zaal of de hotelkamer.
 • We faciliteren groepen die hun deelnemers een sneltest bieden. Vanwege de beperkte betrouwbaarheid bieden we dit (nog) niet zelf aan.
 • Op de Poort is een infraroodthermometer beschikbaar voor groepen en die wordt tevens, op basis van vrijwilligheid, gebruikt voor ons personeel.
 • We werken met hetzelfde strikte protocol waar we steeds mee gewerkt hebben. Daarin is o.a. beschreven dat er gepauzeerd wordt in tijdvakken, hoe de voedselverstrekking geregeld wordt, het belang van ontsmetting en het houden van de 1,5m regel en het scheiden van groepen.
 • We hebben beschikking over meerdere gebouwen en scheiden groepen per gebouw of per gebouwdeel
 • Aanwezigheid op De Poort kan alleen op basis van een goedgekeurde reservering, die beoordeeld wordt op basis van alle beperkingen die nu gelden.
 • De Poort heeft intensief contact met gasten over de trajecten die lopen en er worden hele goede gedetailleerde afspraken gemaakt over een veilig verblijf.
 • We houden ons ook op het terrein zoveel mogelijk aan de avondklok.
 • De bar en restaurant zijn gesloten.
 • Er vinden extra schoonmaakrondes plaats en we desinfencteren met alcohol en ozonwater.


De nieuwe informatie die hier te lezen is en hieronder het gedeelte uitgelicht wat op De Poort van toepassing is:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/hogescholen-en-universiteiten-hoger-onderwijs

Mogen andere instellingen wel fysiek onderwijs organiseren?

Instellingen die niet-overheidserkend onderwijs aanbieden zoals trainingen en educatieve activiteiten, mogen geen fysiek onderwijs organiseren in publieke plaatsen. Het aanbieden van trainingen en educatieve activiteiten in besloten plaatsen is wel toegestaan met inachtneming van de basismaatregelen zoals de 1,5 meter.


Update 9-3


Het kleine aantal versoepelingen heeft wederom geen betrekking op de dienstverlening van De Poort. De maatregelen zijn verlengd t/m 30 maart.

Voor vragen over reserveringen t/m 30 maart: Onze afdeling planning zal alle reserveringen nabellen in de komende dagen. Bij vragen kunt u een mail sturen naar planning@depoort.org of telefonisch contact zoeken.

We ontvangen momenteel aanvragen vanwege mogelijke uitzonderingen met betrekking tot trainingen, examens en dergelijken. Op dit moment achten wij de uitzonderingen die beschreven worden op rijksoverheid.nl waarbij gesproken wordt over een 'besloten locatie', niet van toepassing op De Poort. 

Dit heeft te maken met onze verantwoordelijkheid naar onze gasten en medewerkers, het maatschappelijk belang en onze waarden die we hanteren met het oog op gastvrijheid. Gezien alle overheidsmaatregelen waaronder avondklok, horeca dicht, de oproep om zo min mogelijk reisbewegingen te maken en elkaar met zo min mogelijk mensen te treffen, vinden wij het niet verantwoord nu de deuren te openen.
De tekst voor de mogelijke uitzondering geeft daartoe daarom niet voldoende aanleiding.

Wel is de Poort beschikbaar voor begrafenisplechtigheden.

Update 24-2

De versoepelingen die zijn aangekondigd hebben geen betrekking op de dienstverlening van De Poort. Dat houdt in dat de huidige lockdown voor ons verlengd wordt tot en met 15 maart. 

Voor vragen over reserveringen t/m 15 maart: Onze afdeling planning zal alle reserveringen nabellen in de komende dagen. Bij vragen kunt u een mail sturen naar planning@depoort.org of telefonisch contact zoeken.

Update 3-2:

Tijdens de persconferentie van 2 februari is de huidige lockdown verlengd zonder (tot nog toe) enige versoepelingen die op onze branche van toepassing zijn. Deze verlenging duurt tot en met 2 maart.

Voor vragen over reserveringen t/m 2 maart: Onze afdeling planning zal alle reserveringen nabellen in de komende dagen. Bij vragen kunt u een mail sturen naar planning@depoort.org of telefonisch contact zoeken.

Update 12-1:


Gezien de huidige ontwikkelingen is het niet onverwacht dat de lockdown verlengd is en derhalve zal De Poort tot en met 9 februari gesloten zijn. Dit houdt in dat bijeenkomsten die gepland waren na deze lockdown verplaatst moeten worden indien mogelijk en anders moeten worden geannuleerd. Op 2 februari hopen we dat er nieuw perspectief geboden kan worden richting een heropening. 

Voor vragen over reserveringen t/m 9 februari: Onze afdeling planning zal alle reserveringen nabellen in de komende dagen. Bij vragen kunt u een mail sturen naar planning@depoort.org of telefonisch contact zoeken.

Update 14-12:

De boodschap die in de toespraak van de premier naar voren is gebracht is helder en derhalve moet De Poort sluiten per vanavond (uitgezonderd logies zonder voedselverstrekking) t/m 19 januari. Hoewel het een pijnlijk nieuw hoofdstuk is in deze pandemie, scharen we ons achter deze maatregel en zullen we ons met onze gasten richten op de nabije toekomst na de lockdown, die ongetwijfeld weer mogelijkheden biedt binnen de dan geldende beperkingen.

Voor vragen over reserveringen t/m 19 januari: Onze afdeling planning zal alle reserveringen nabellen in de komende dagen. Bij vragen kunt u een mail sturen naar planning@depoort.org of telefonisch contact zoeken.

____
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die door de overheid zijn afgekondigd en door de regionale noodverordening zijn bekrachtigd hierbij de wijzigingen die voor de gasten van De Poort van belang zijn (bijgewerkt op 5 november 2020):
 • Hotelgasten mogen gebruik blijven maken van het restaurant tijdens etenstijden. Restaurant en bar zijn buiten etenstijden geen verblijfsruimte.
 • Voor daggasten wordt er een hapje en drankje in de zaal geserveerd
 • Alle gasten en werknemers van de Poort worden gevraagd een mondkapje te dragen in alle publieke binnenruimten zoals de gangen, toiletten, receptie etc. 
 • Wanneer iemand in een zaal of in het restaurant zit kan het mondkapje worden afgenomen.
 • De Poort is gesloten voor publiek en alleen toegankelijk voor gasten die gereserveerd hebben.
 • De Poort is geopend voor bruiloften en begrafenissen.

Update 12 oktober:

We werken momenteel volgens de nieuwste noodverordening waarbij de groepen tot 30 zijn gemaximeerd. Enkele uitzonderingen daarop zijn onderwijs- en trainingsorganisaties. De 1,5m blijft te allen tijde van kracht. 

Op 13 oktober zal er een persconferentie gehouden worden waarin mogelijk nieuwe maatregelen worden aangekondigd. We houden nauwlettend in de gaten wat dit voor u en ons betekent. Indien de maatregelen beperkingen geven voor De Poort wat betreft het aannemen van gasten en groepen zullen we hier ons algemene beleid bekend maken. Met onze afdeling Planning kan weer in detail worden doorgenomen wat de consequenties zijn voor u en/of uw groep.

Update 1 juli:

De maximum aantallen zijn losgegelaten mits we 1,5m kunnen garanderen. Daarmee komen we op onze eigen maximumaantallen per zaal en onze capaciteit van het buffet. We trachten de capaciteit qua planning maximaal te benutten en doen dat in goed overleg met al onze gasten.

Het protocol blijft van kracht evenals onze maatregelen ter plaatse.

Update 1 juni:

De Poort is weer geopend en vanaf 2 juni is de eerste groep weer aanwezig. Er zijn veel maatregelen genomen:
 • Een intern protocol om veilig te kunnen werken en de gasten veilig te kunnen faciliteren
 • Een extern procotol voor gasten om de afspraken per groep helder te kunnen communiceren.
 • Materiele voorzieningen om de voedselveiligheid te garanderen alsmede looproutes, schoon sanitair en zaalinrichtingen.
Op basis van de noodverordening kunnen nog niet alle vragen beantwoord worden over wat wel en niet is toegestaan. Daartoe is verheldering gevraagd en zodra dat duidelijk is zullen we dat hier en in communicatie met onze gasten laten weten.


Update 6 mei:

De persconferentie van 6 mei heeft nieuw perspectief geboden en de mogelijkheden lijken zich aan te dienen om De Poort langzamerhand weer open te kunnen gaan stellen voor kleine groepen met aanpassingen die de 1,5m economie van ons vraagt. 

Op dit moment zijn er over de maatregelen nog veel vragen betreffende de specifieke invulling van de regels en hoe het betrekking heeft op onze diensten. We hopen hier in de loop van volgende week meer over te kunnen melden op basis van de regionale vaststelling van de maatregelen.

Op dit moment concluderen we voorlopig dat:
 • we vanaf 1 juni weer zeer kleinschalig kunnen opstarten
 • wat deze kleinschaligheid precies inhoudt nog verder geexpliciteerd moet worden
 • om de veiligheid van onze gasten en personeel te kunnen waarborgen, we een helder plan zullen opstellen en communiceren en op basis daarvan zullen handhaven
 • we vanaf 1 juli het aantal gasten zullen mogen ophogen dat tegelijkertijd aanwezig mag zijn.
We hebben vanwege de ruime opzet gelukkig de mogelijkheid op De Poort om groepen in verschillende gebouwen onder te brengen en zullen dat zoveel mogelijk zo plannen in eerste instantie. Verdere details zullen we melden zodra ze regionaal aan ons worden gecommuniceerd.

Update 22 april:

In principe is er qua aard van de regels voor De Poort niets gewijzigd behoudens een verlenging van de maatregelen. 

Tijdens de persconferentie van 21 april is het pakket aan maatregelen verlengd t/m 19 mei. Voor de Poort geldt derhalve dat we in het belang van de bestrijding van het virus, gesloten blijven tot minimaal 19 mei. Voor die tijd zal de regering met een nieuwe aankondiging komen waaruit zal blijven of de termijn verder verlengd zal worden.

Eén van de regels is: Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni, ook met minder dan 100 mensen.

 • Alle maatregelen die op De Poort van toepassing zijn gelden vooralsnog tot en met 19 mei. 
 • Alleen het verbod op evenementen en bijeenkomsten geldt tot 1 juni. We moeten afwachten in hoeverre er voor die tijd weer groen licht gegeven kan worden voor (kleine) bijeenkomsten. We moeten echter ernstig rekening houden met een verlenging na 19 mei of een afgeslankte vorm van wat voorheen mogelijk was.
 • Als Poort zijn we ons aan het beraden op de mogelijkheden die we kunnen bieden binnen de regels van de 1,5m economie. We zullen zo creatief mogelijk aan de slag gaan om optimale gastvrijheid te kunnen gaan bieden waarbij zeer veel belang wordt gehecht aan de veiligheid van iedere individuele gast.

Bij vragen: neem gerust contact met ons op, bij voorkeur per mail.

 • Evenementen die niet door kunnen gaan in deze periode hopen we in overleg met u zoveel mogelijk te kunnen herplannen.
 • We helpen u graag telefonisch en per mail, maar vanwege de te verwachten drukte vragen we u zoveel mogelijk uw vragen per mail te stellen en dan bellen we of mailen we u zo spoedig mogelijk terug.
 • We houden ons aan de regels en aansporingen van de overheid en medische autoriteiten. Op deze site staat overzichtelijk vermeld hoe we in Nederland geacht worden om te gaan met het Coronavirus: Rijksoverheid.nl
Voor het overige:
 • Tot nader orde gelden onze gewone annuleringsvoorwaarden voor de periode na 1 juni 2020. Voor annuleringen voor de periode tijdens Corona geldt een periode van afwachten en goed overleg. We proberen zoveel mogelijk evenementen te verplaatsen in plaats van te annuleren. 
 • Eventuele wijzigingen door een hevige uitbraak of veranderend beleid van de GGD zullen we direct op onze website communiceren.