Send a friend
 
Stuur deze pagina aan een vriend of bekende. Via een link kunnen ze deze pagina dan direct openen.
 
 
 
Aan
 
 
Email
 
 
 
 
Van
 
 
Email
 
 
 
 
Boodschap
 
 
 
 
 
 
 

Tel +31(0)24 397 1204

Home
English
Send a friend
Adres en route

 
 
 

Evenementen agenda


 
Alle seizoenen
 
Winter
Lente
Zomer
Herfst


Kies categorie:

Zeer gewaardeerde gast,

Het Coronavirus en de nieuwsberichten daaromtrent geven begrijpelijkerwijs vragen en ook zorgen. Ter informatie daarom ons beleid zoals we dat vormgeven:

Update 1 juli:

De maximum aantallen zijn losgegelaten mits we 1,5m kunnen garanderen. Daarmee komen we op onze eigen maximumaantallen per zaal en onze capaciteit van het buffet. We trachten de capaciteit qua planning maximaal te benutten en doen dat in goed overleg met al onze gasten.

Het protocol blijft van kracht evenals onze maatregelen ter plaatse.

Update 1 juni:

De Poort is weer geopend en vanaf 2 juni is de eerste groep weer aanwezig. Er zijn veel maatregelen genomen:
 • Een intern protocol om veilig te kunnen werken en de gasten veilig te kunnen faciliteren
 • Een extern procotol voor gasten om de afspraken per groep helder te kunnen communiceren.
 • Materiele voorzieningen om de voedselveiligheid te garanderen alsmede looproutes, schoon sanitair en zaalinrichtingen.
Op basis van de noodverordening kunnen nog niet alle vragen beantwoord worden over wat wel en niet is toegestaan. Daartoe is verheldering gevraagd en zodra dat duidelijk is zullen we dat hier en in communicatie met onze gasten laten weten.


Update 6 mei:

De persconferentie van 6 mei heeft nieuw perspectief geboden en de mogelijkheden lijken zich aan te dienen om De Poort langzamerhand weer open te kunnen gaan stellen voor kleine groepen met aanpassingen die de 1,5m economie van ons vraagt. 

Op dit moment zijn er over de maatregelen nog veel vragen betreffende de specifieke invulling van de regels en hoe het betrekking heeft op onze diensten. We hopen hier in de loop van volgende week meer over te kunnen melden op basis van de regionale vaststelling van de maatregelen.

Op dit moment concluderen we voorlopig dat:
 • we vanaf 1 juni weer zeer kleinschalig kunnen opstarten
 • wat deze kleinschaligheid precies inhoudt nog verder geexpliciteerd moet worden
 • om de veiligheid van onze gasten en personeel te kunnen waarborgen, we een helder plan zullen opstellen en communiceren en op basis daarvan zullen handhaven
 • we vanaf 1 juli het aantal gasten zullen mogen ophogen dat tegelijkertijd aanwezig mag zijn.
We hebben vanwege de ruime opzet gelukkig de mogelijkheid op De Poort om groepen in verschillende gebouwen onder te brengen en zullen dat zoveel mogelijk zo plannen in eerste instantie. Verdere details zullen we melden zodra ze regionaal aan ons worden gecommuniceerd.

Update 22 april:

In principe is er qua aard van de regels voor De Poort niets gewijzigd behoudens een verlenging van de maatregelen. 

Tijdens de persconferentie van 21 april is het pakket aan maatregelen verlengd t/m 19 mei. Voor de Poort geldt derhalve dat we in het belang van de bestrijding van het virus, gesloten blijven tot minimaal 19 mei. Voor die tijd zal de regering met een nieuwe aankondiging komen waaruit zal blijven of de termijn verder verlengd zal worden.

Eén van de regels is: Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni, ook met minder dan 100 mensen.

 • Alle maatregelen die op De Poort van toepassing zijn gelden vooralsnog tot en met 19 mei. 
 • Alleen het verbod op evenementen en bijeenkomsten geldt tot 1 juni. We moeten afwachten in hoeverre er voor die tijd weer groen licht gegeven kan worden voor (kleine) bijeenkomsten. We moeten echter ernstig rekening houden met een verlenging na 19 mei of een afgeslankte vorm van wat voorheen mogelijk was.
 • Als Poort zijn we ons aan het beraden op de mogelijkheden die we kunnen bieden binnen de regels van de 1,5m economie. We zullen zo creatief mogelijk aan de slag gaan om optimale gastvrijheid te kunnen gaan bieden waarbij zeer veel belang wordt gehecht aan de veiligheid van iedere individuele gast.

Bij vragen: neem gerust contact met ons op, bij voorkeur per mail.

 • Evenementen die niet door kunnen gaan in deze periode hopen we in overleg met u zoveel mogelijk te kunnen herplannen.
 • We helpen u graag telefonisch en per mail, maar vanwege de te verwachten drukte vragen we u zoveel mogelijk uw vragen per mail te stellen en dan bellen we of mailen we u zo spoedig mogelijk terug.
 • We houden ons aan de regels en aansporingen van de overheid en medische autoriteiten. Op deze site staat overzichtelijk vermeld hoe we in Nederland geacht worden om te gaan met het Coronavirus: Rijksoverheid.nl
 • Na 19 mei hopen we u weer welkom te mogen heten op De Poort. Of dat kan en op basis van welke beperkingen dat zal zijn zullen we op deze plek bekend maken.
Voor het overige:
 • Tot nader orde gelden onze gewone annuleringsvoorwaarden voor de periode na 1 juni. Voor annuleringen voor de periode tussen 19 mei en 1 juni geldt een periode van afwachten en goed overleg. We proberen zoveel mogelijk evenementen te verplaatsen in plaats van te annuleren. 
 • Eventuele wijzigingen door een hevige uitbraak of veranderend beleid van de GGD zullen we direct op onze website communiceren.