Send a friend
 
Stuur deze pagina aan een vriend of bekende. Via een link kunnen ze deze pagina dan direct openen.
 
 
 
Aan
 
 
Email
 
 
 
 
Van
 
 
Email
 
 
 
 
Boodschap
 
 
 
 
 
 
 

Tel +31(0)24 397 1204

Home
English
Send a friend
Adres en route

 
 

Privacy statement Conferentieoord De Poort

Laatste update: 10-10-2018

Integriteit en vertrouwen zijn fundamentele waarden van De Poort en we stellen daarom op dat gebied hoge eisen aan ons eigen functioneren. Daarom staan we ook van harte achter de nieuwe EU-wetgeving op het gebied van privacy, De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en houden ons daar graag aan. Dat houdt in dat er met de informatie die u als gast aan ons ter beschikking stelt, zeer zorgvuldig wordt omgegaan. Voor u als gast willen we het proces van registratie en onze verdere dienstverlening zo soepel mogelijk laten verlopen via onze website.

In dit statement informeren we u over dat proces van gegevensverzameling, dat we uw toestemming nodig hebben om gegevens te verzamelen en dat u wordt uitgenodigd met ons contact op te nemen als dit statement niet helder is of als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd. Dit statement is een aanvulling op de Uniforme Voorwaarden Horeca die wij hanteren.
In dit privacy statement geven we aan welke informatie we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken na ontvangst van uw expliciete toestemming. De Poort (Wij, ons) maken gebruik van de website www.depoort.org (Website). Het geeft informatie over ons beleid betreffende de gegevensverzameling van persoonlijke gegevens en het eventueel openbaar maken daarvan. Gelieve dit document goed door te nemen voordat u uw gegevens aanlevert via de website of die informatie aanlevert per telefoon of email.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend bij het verlenen van onze diensten aan u en ter verbetering van de website om registratie en aanmelding zo doeltreffend en soepel mogelijk te laten verlopen. Wanneer u de website gebruikt en/of wanneer u uw gegevens aanlevert via telefoon of email, gaat u akkoord met het verzamelen van deze gegevens en het gebruik ervan zoals beschreven in dit document.

Gegevensverzameling en Gebruik

Wanneer u gebruik maakt van de website of een reservering maakt via planning of receptie, kan u gevraagd worden om persoonlijke informatie dat gebruikt kan worden om contact met u op te nemen en/of vast te stellen wie u bent. Persoonlijke informatie betreft uw naam en andere persoonlijke gegevens.

Op onze cursusregistratie pagina wordt de volgende informatie verzameld nadat u ons toestemming heeft verleend:

Voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer(s), email, bedrijfsnaam en dieetinfo. Gasten uit het buitenland kunnen in aanvulling daarop worden gevraagd om hun creditcardgegevens. Slechts een gedeelte van deze informatie is verplicht om in te vullen om een registratie te kunnen voltooien en dat is met een asterisk aangegeven. Op onze contactpagina vragen we om een voor- en achternaam en emailadres achter te laten.

Leeftijd vragen we om cursussen op leeftijd in te delen wanneer van toepassing, en kinderkortingen toe te kennen. Dieetinfo heeft de keuken nodig om gasten met een speciaal dieet van een heerlijke maaltijd te kunnen voorzien. Creditcardgegevens worden uitsluitend gebruikt als borg voor de reservering en deze gegevens worden na het voldoen van het cursusgeld gewist.

Wanneer een cursist / deelnemer zich via onze website inschrijft dan delen we met de organisator uitsluitend de volgende info: Naam, email, leeftijd, uitsluitend cursus gerelateerde info). Wanneer u als cursist / deelnemer geen toestemming voor verleent, gaan wij er vanuit dat u zichzelf aanmeldt bij de organisator van onze cursus.

Wanneer een organisatie van een cursus of conferentie de registratie van gasten op zich neemt vragen we hen om een lijst aan te leveren van gasten met daarop hun voornaam, achternaam, tot welke groep ze behoren, dieetinfo en speciale wensen ten aanzien van het verblijf. Wanneer er sprake is van een overnachting vragen we om de telefoonnummers van de individuen die overnachten. Dit is geheel vrijwillig, maar helpt ons om de veiligheid van de gast in geval van calamiteiten zoveel mogelijk te waarborgen. Na het verblijf worden lijsten met deze gegevens vernietigd.

U mag ons verzoeken om uw gegevens in te zien en/of te verwijderen op elk gewenst moment door contact op te nemen via privacy@depoort.org of telefonisch via 024-3971204. Uitzondering vormt hierop de factuur voor uw verblijf die we moeten bewaren gedurende 7 jaar op last van de Belastingdienst.

Log data

Evenals vele andere websites, verzamelt onze website gegevens die uw browser verzendt wanneer u onze website bezoekt. Dat is log data.

Deze log data kan informatie bevatten zoals uw computers IP-adres, type browser, browserversie, de pagina’s van onze website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek en de tijd die u gespendeerd heeft op de website. Dit wordt omgezet in statistische gegevens en wordt door onze ICT-bedrijf gebruikt om onze software te verbeteren en misbruik van de website te voorkomen. Deze logdata worden niet gedeeld met derden.

Communicatie

Het kan zijn dat we u vragen of u een nieuwsbrief van ons wilt ontvangen, of informatie van andere aard. U ontvangt slechts dan informatie van ons, nadat u daarvoor toestemming heeft verleend. U kunt uw toestemming ook altijd weer intrekken door u af te melden via een bijgeleverde link.
Mogelijkerwijs benaderen we u ook persoonlijk aangaande een reservering die u maakt om uw wensen en vraag zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes waarmee het mogelijk is een bezoeker anoniem te identificeren. Deze cookies worden op uw computer opgeslagen nadat ze naar uw browser verzonden zijn.
Net zoals vele andere websites maken wij gebruik van cookies om informatie te verzamelen. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies weigert. Echter, wanneer u geen cookies accepteert, is het mogelijk dat gedeelten van de website niet te gebruiken zijn, met name het registratieformulier.

Veiligheid en bescherming

De bescherming van uw gegevens nemen wij zeer serieus, maar houd u er alstublieft rekening mee dat er geen 100% veilige manier is van gegevensoverdracht via het internet, of elektronische gegevensopslag. We streven naar de beste middelen van gegevensbescherming, maar kunnen helaas geen absolute veiligheid garanderen. We maken gebruik van de meest recente SSL bescherming, hetgeen de standaard is op dit gebied.

Wijzigingen

Dit statement is vanaf 24-05-2018 in werking getreden en kleine wijzigingen zullen mogelijk worden toegepast en geïmplementeerd wanneer regelementen veranderen of het type dienstverlening dat we leveren andere manieren van gegevensverzameling vereist. De datum van de laatste wijziging zal worden genoemd bovenaan zodat altijd helder is of u beschikt over de meest recente versie.
We behouden ons het recht voor dit statement en ons beleid periodiek aan te passen en we adviseren u daarom regelmatig te checken of er een wijziging heeft plaatsgevonden. Het gebruik van onze website vatten we op als instemming met de wijzigingen in dit document.
Grote wijzigingen van betekenis worden u per email medegedeeld of door middel van een prominent bericht op onze website.

Contact

Als u vragen heeft over ons beleid en/of dit document aangaande privacy en gegevensverzameling door ons, neem gerust contact op via privacy@depoort.org of bel naar 024-3971204. We hopen van harte dat ons beleid u vertrouwen biedt in veilige gegevensverwerking ten dienste van u.