Send a friend
 
Stuur deze pagina aan een vriend of bekende. Via een link kunnen ze deze pagina dan direct openen.
 
 
 
Aan
 
 
Email
 
 
 
 
Van
 
 
Email
 
 
 
 
Boodschap
 
 
 
 
 
 
 

Tel +31(0)24 397 1204

Home
English
Send a friend
Adres en route

 
 
 

Een aantal organisaties


De gasten van de Poort

Klik links op de naam voor meer informatie


Naam: Nationale Geestelijke Raad van de bahá'ís
E-mail:
Website: http://www.bahai.nl

Nationale Geestelijke Raad van de bahá'ís


Introductie: Het Bahá’í-geloof is een onafhankelijke godsdienst en is ontstaan in de negentiende eeuw.

Het geloof is verspreid over meer dan 235 landen en gebieden in de wereld. Er zijn ongeveer acht miljoen leden. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 2,100 etnische groepen, rassen, en stammen.

Bahá’í-gemeenschappen over de hele wereld werken aan het wegnemen van vooroordelen tussen mensen. Hun geloof draait om de overtuiging dat de mensheid één ras is en een gezamenlijke bestemming heeft. In de woorden van Bahá’u’lláh, de Grondlegger van het Bahá’í-geloof: “De wereld is één land waarvan alle mensen de burgers zijn.”

Het Bahá’í-geloof gaat uit van de eenheid van God en erkent de eenheid van alle Profeten van God. Het doel van Bahá’u’lláh is niet om afbreuk te doen aan de godsdiensten uit het verleden maar juist om ze te vervullen en bij elkaar te brengen. Ook stelt hij dat de basisleringen uit het Jodendom, Christendom, de Islam en andere godsdiensten, deel uitmaken van één waarheid en dat ze elkaar daarom aanvullen. Godsdiensten volgen elkaar op zoals de klassen van een school. Mozes, Krishna, Boeddha, Jezus Christus, Mohammed en nu Bahá’u’lláh vertegenwoordigen elk een opeenvolgende stap in de geestelijke ontwikkeling van de mensheid.

Bahá’u’lláh maakt duidelijk dat de verwarring en problemen van deze tijd passen bij het beeld van een puber en legt uit dat deze tijd in feite een pijnlijke voorbereiding is op het stadium van volwassenwording.

De leringen van Bahá’u’lláh zijn er om antwoorden te vinden op de morele en geestelijke uitdagingen van deze tijd.