Send a friend
 
Stuur deze pagina aan een vriend of bekende. Via een link kunnen ze deze pagina dan direct openen.
 
 
 
Aan
 
 
Email
 
 
 
 
Van
 
 
Email
 
 
 
 
Boodschap
 
 
 
 
 
 
 

Tel +31(0)24 397 1204

Home
English
Send a friend
Adres en route

 
 
 

 


Datum:20 jul 2024 > 25 jul 2024
Begintijd:16:00 uur
Eindtijd:14:00 uur
 
 
Cursussen
Speelruimte 0 t/m 3 jaar
Kinderklas 4/5 jaar
Kinderklas 6/7 jaar
Kinderklas 8/9 jaar
Kinderklas 10/11 jaar
Jeugdgroep 12 t/m 14
Jongerenprogramma 15 t/m 18
Vormgeven aan een devotioneel leven
Onszelf en de wereld verrijken door kunst
Betekenisvolle gesprekken voeren
Het verbond van Bahá'u'lláh
Spiritueel onderwijs aan kinderen
De beweging van jongeren
Helper / organisatie
 
Organisator:Arrangementen Team i.o.v. de NGR
E-mail:
Website:https://www.bahai.nl/
Telefoon:06 29 45 98 33
Registratie met code:Login registratie code

 

Inschrijvingsperioden:

De website wordt middels een toegangscode geopend voor alle begeleiders en organisatie van maandag 20 mei om 9u t/m dinsdag 21 mei om 16u

Voor deelnemers gaat de lange periode open voor inschrijving van woensdag 22 mei 9u t/m zondag 26 16u.

De twee korte periodes gaan voor deelnemers open vanaf maandag 27 mei 9u t/m vrijdag 31 mei 16u.

---

Zomerkamp 20 - 25 juli

Het Woord in daden

Het is de plicht van ieder mens met inzicht en begrip alles in het werk te stellen om hetgeen is neergeschreven in werkelijkheid en daden om te zetten.”

Iedereen moet kunnen deelnemen aan het bouwen van een volwassen, vreedzame, rechtvaardige en verenigde wereld. Iedereen kan een voorvechter zijn van deze geestelijke onderneming, die de krachten van desintegratie overwint en vorm geeft aan een integratieproces dat leidt tot de ontplooiing van een nieuwe orde. Op dit Zomerkamp leren we om de missie die Bahá’u’lláh ons heeft toevertrouwd steeds meer naar waarde te schatten, ons begrip van de betekenis en implicaties van Zijn geopenbaarde Woord te vergroten en Zijn leringen in praktijk te brengen voor de verbetering van de wereld.

Cursussen

Vormgeven aan een devotioneel leven
Aanbidding en dienstbaarheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een devotioneel leven voedt onze dienstbaarheid aan de mensheid en is fundamenteel voor ons persoonlijk welzijn. In deze cursus verkennen we hoe we ons devotioneel leven kunnen versterken door gebruik van de Geschriften en onze stem en lichaam.

Onszelf en de wereld verrijken door kunst
Kunst is een integraal onderdeel van de ontwikkeling van een gemeenschap en is een belangrijk middel om blijdschap te brengen, banden van eenheid te versterken, kennis te verspreiden, begrip te consolideren, en bekendheid te geven aan het Geloof. In deze cursus versterken we onze capaciteit om kunst als middel in te zetten voor individuele en collectieve transformatie.

Betekenisvolle gesprekken voeren
Betekenisvolle en verheffende gesprekken staan aan de basis van het bouwen van gemeenschappen. Het Woord van God is daarbij het transformerende element – het ‘elixer’. In deze cursus leren we onze capaciteit en vertrouwen te vergroten voor het voeren van deze gesprekken.

Het Verbond van Bahá’u’lláh
De spil van de eenheid van de mensheid is niet anders dan de kracht van het Verbond. Het Verbond verbindt ons met onze Schepper en met elkaar. Het Verbond brengt ons in beweging om gezamenlijk een nieuwe wereld te bouwen. In deze cursus verdiepen we ons in de geschiedenis van het Verbond en de werking ervan in ons leven en het leven van onze gemeenschap.

Spiritueel onderwijs aan kinderen
De kinderen van nu vormen de gemeenschap van de toekomst. Een gezonde gemeenschap vereist spiritueel onderwijs aan kinderen, waarbij het Woord van God en het voorbeeld van Abdu’l-Bahá een centrale plek innemen. Deze cursus is een verdieping in de principes en praktijk van spiritueel onderwijs aan kinderen.

De beweging van jongeren
Jongeren hebben altijd in de voorhoede gestaan van de groei en ontwikkeling van Bahá’í-gemeenschappen en van vernieuwing van de samenleving. In deze cursus onderzoeken we wat er nodig is voor gezinnen en gemeenschappen om het potentieel van jongeren te ontsluiten. We verkennen daarbij het aard en doel van verschillende programma's die er voor jongeren zijn zoals de Periode van Dienstbaarheid en de seminars van het Institute for Studies in Global Prosperity en hoe de hele gemeenschap hieraan bijdraagt.


Instructie bij het inschrijven:

Algemeen
Er is geen mogelijkheid voor los dagbezoek. Het is wel mogelijk te reserveren voor een Arrangement all-in zonder overnachting, waarbij wel aan het gehele programma wordt deelgenomen.

Het kan zijn door de nieuwe opzet dat 1 of meer gezinsleden opgegeven moeten worden op een andere reserveringspagina. Het is zo geregeld dat iedere persoon ingeschreven moet worden op het verblijf dat van toepassing is (Bahá'í-zomerkamp 20 - 30 juli / 20-25 juli / 25 - 30 juli).

Creche
U kunt uw kind opgeven voor de speelruimte 0 t/m 3 jaar. Er zal bij voldoende animo een ruimte worden gezocht. Opvang van de kinderen blijft de verantwoordelijkheid van de ouders.

Kinderklas
Selecteer de leeftijd waar uw kind onder valt op het moment dat het zomerkamp plaatsvindt.

Aankomst en vertrektijd: Het is niet mogelijk een korter verblijf te boeken. Iedere deelnemer volgt het gehele programma.

Voor alle vragen rondom verblijf kunt u bij De Poort terecht. Voor alle overige zaken rondom het programma graag contact opnemen met het arrangemententeam: arrangementen.comite@mail.bahai.nl.