Send a friend
 
Stuur deze pagina aan een vriend of bekende. Via een link kunnen ze deze pagina dan direct openen.
 
 
 
Aan
 
 
Email
 
 
 
 
Van
 
 
Email
 
 
 
 
Boodschap
 
 
 
 
 
 
 

Tel +31(0)24 397 1204

Home
English
Send a friend
Adres en route
 
 
 
 
 
 
 

 


Datum: 8 jul 2024 > 14 jul 2024
Begintijd:10:00 uur
Eindtijd:17:00 uur
 
 
Organisator:Dewi De Waele - Tao & Qigong - The Art of Living
E-mail:
Website:https://www.taoandqigong-artofliving.com/summer-retreat-holland-2024-nl
Telefoon:+49 (0)151 5200 17 24

 

For English please scroll down


Wees welkom op onze
zomer-retraite

Tao & Qigong - The Art of Living
Tao Summer Week with Inner Alchemy and Kan & Li


8-14 juli 2024


Ontdek de tijdloze wijsheid van het Taoïsme
en verrijk je practice met Inner Alchemy en Kan & Li


Op het programma: Healing Qigong, Compassion Meditatie, Kan & Li

Toegankelijk voor beginners en gevorderden.

Je kan de 3 of 4 eerste dagen boeken of de hele week.

Dag 1 t/m 3: Inner Alchemy met Healing Qigong en Compassion Meditatie
Dag 1 t/m 4: Inner Alchemy met Healing Qigong, Compassion Meditatie met basis Kan & Li
Dag 1 t/m 7: Inner Alchemy met Healing Qigong, Compassion Meditatie en Kan & Li immersion
Even bijkomen, opladen en een diepe innerlijke transformatie
op basis van oude oosterse Taoïstische methodes
toegankelijk en verrijkend,
met Senior inner alchemy instructeur Carsten Dohnke


Een week vol recovery,
Opbouwen van je innerlijke kracht,
transformatie,
wijsheid
en verbinding met het leven


Wat je meeneemt:

 • Uit het hoofd en diepe connectie met je lichaam
 • Diepe recovery en hernieuwde energie
 • Meer stabiliteit, innerlijke kracht, helderheid, omdenken, een doorbraak
 • Een dieper contact met je innerlijke bronnen, (zelf)liefde, libido, intuitie,…
 • Nieuwe inzichten en wijsheid
 • Een sterkere verbinding met het leven, de natuur, je geliefden
 • Transformatie en persoonlijke/spirituele groeiHet Taoïsme, ontstaan uit de noodzaak om turbulentie, chaos en een stressvol bestaan in het oude China het hoofd te bieden, biedt ons vandaag de dag nog steeds waardevolle inzichten en praktijken om met onze uitdagingen om te gaan.

Inner Alchemy en Kan & Li (Water en Vuur) behoren tot de diepere taoïstische meditatietechnieken die het in zich hebben om diepe helingsprocessen mogelijk te maken. Door een innerlijk alchemistisch proces wordt diepe balans gecreeerd, verjongen de cellen en worden een blijvende innerlijke kracht en stabiliteit gecultiveerd - om de weg vrij te maken naar echte spirituele groei.

Carsten en zijn team begeleiden je deskundig in deze ervaring en leggen de nadruk op voelen, integratie en het bereiken van diepe vrede, als centraal aspect van de praktijk. Met het gevoel vakantie te hebben en los te laten.
Zo kom je nog moeitelozer met je innerlijke bronnen in contact. Voor Carsten is een goede, veilige voorbereiding en opbouw naar de Inner Alchemy en Kan & Li essentieel.
Naast zijn expertise in Inner Alchemy en Kan & Li verdiept Carsten zich ook in de Tao als sacrale,
mystieke pad, inclusief meditatie- en mantrapraktijken, waardoor hij een holistisch aspect toevoegt aan deze reis van zelfontdekking en spirituele groei.
Carsten geeft elke dag een healing session met mantra’s voor de hele groep voor diepe healing, recovery en integratie.

Meer info omtrent inner alchemy en Kan & Li (FAQ video) en onze retraite: klik hier.


 • Verdiep je eigen training en ervaringen
 • Geef je practice een boost
 • Duik in de mystieke Weg van de Tao
 • Versterk je gronding en innerlijke kracht
 • Verbinding van de energiecentra en alignment
 • Vergroot je emotionele en mentale resiliëntie
 • Dieper contact met je innerlijke bronnen en energiekanalen


Carsten Dohnke is internationaal erkend Tao-leraar, sinoloog,
Kungfu- en Taiji-leraar, senior inner alchemy instructor (Universal Tao) en is sinds jaren tolk van
Mantak Chia. Daarnaast leerde hij bij Master Li Junfeng en bij mystieke meesters.
Zijn methode, genaamd “The Art of Living”, is ontworpen met als doel om iedereen op een efficiënte en veilige manier te begeleiden naar hun ware potentieel.
Carsten’s partner Dewi De Waele is co-teacher.

ALLE INFO EN AANMELDEN + VIDEO met FAQ
https://www.taoandqigong-artofliving.com/summer-retreat-holland-2024-nlLees meer over Carsten Dohnke op carstendohnke.com/enHiernaast kunt u het registratieformulier invullen. Bij de aankomst datum/tijd en vertrek datum/tijd kunt u aangeven welke periode (blokken) u wilt verblijven. U kunt alleen kiezen uit:

Dag 1 t/m dag 7 : maandag 8 juli, 10:00 uur t/m zondag 14 juli, 17:00 uur (7 dagen)

Dag 1 t/m dag 4 : maandag 8 juli, 10:00 uur t/m donderdag 11 juli, 17:00 uur ( 4 dagen)

Dag 1 t/m dag 3 : maandag 8 juli, 10:00 uur t/m woensdag 10 juli, 17:00 uur (3 dagen)

De genoemde bedragen passen zich aan, aan de periode die u aangeeft.


Mocht u elders overnachten dan kiest u voor Dagarrangement 9/22Wij kunnen tot 2 weken voorafgaand aan dit evenement
garanderen dat er een logiesplaats voor u beschikbaar is.
Daarna kunt u uiteraard gewoon een aanvraag doen en
laten wij u weten wat de mogelijkheden nog zijn.
ENGLISHWelcome to our Summer Retreat:

Tao & Qigong - The Art of Living
Tao Summer Week with Inner Alchemy and Kan & Li


July 8-14, 2024

Discover the timeless wisdom of Taoism and
enrich your practice with Inner Alchemy and Kan & Li.

On the program: Healing Qigong, Compassion Meditation, Kan & Li

Accessible for beginners and advanced practitioners.

You can book the first 3 or 4 days or the entire week:

Day 1 to 3: Inner Alchemy with Healing Qigong and Compassion Meditation
Day 1 to 4: Inner Alchemy with Healing Qigong, Compassion Meditation,with the first steps into Kan & Li
Day 1 to 7: Inner Alchemy with Healing Qigong, Compassion Meditation, and Kan & Li immersion


Take a break, recharge, and undergo a deep inner transformation
based on ancient Eastern Taoist methods, accessible and enriching,
with Senior Inner Alchemy Instructor Carsten Dohnke.

A week full of recovery,
building your inner strength,
transformation, wisdom,
and connection with life.


What you will experience:

 • Out of the head and into a deep connection with your body.
 • Deep recovery and renewed energy.
 • More stability, inner strength, clarity, reframing, a breakthrough.
 • A deeper connection with your inner sources, (self) love, libido, intuition,...
 • New insights and wisdom.
 • A stronger connection with life, nature, your loved ones.
 • Transformation and personal/spiritual growth.

Taoism, born out of the necessity to cope with turbulence, chaos, and stressful existence in ancient China, still offers valuable insights and practices to address our challenges today.

Inner Alchemy and Kan & Li (Water and Fire) are among the deeper Taoist meditation techniques that have the potential to facilitate profound healing processes. Through an inner alchemical process, deep balance is created, cells rejuvenate, and lasting inner strength and stability are cultivated - paving the way for true spiritual growth.

Carsten and his team expertly guide you through this experience, emphasizing sensing, integration, and achieving deep peace as central aspects of the practice. With the feeling of vacation and letting go. This allows you to effortlessly connect with your inner resources. For Carsten, a gradual, safe preparation towards Inner Alchemy and Kan & Li is essential.

In addition to his expertise in Inner Alchemy and Kan & Li, Carsten also delves into the Tao as a sacred, mystical path, including meditation and mantra practices, adding a holistic aspect to this journey of self-discovery and spiritual growth.
Carsten gives a healing session with mantras every day for the whole group to allow deep healing, recovery and integration.

More information about Inner Alchemy and Kan & Li (FAQ video) and our retreat: click here.


 • Deepen your own training and experiences
 • Boost your practice
 • Dive into the mystical Way of the Tao
 • Strengthen your grounding and inner strength
 • Connection of energy centers and alignment
 • Increase your emotional and mental resilience
 • Deeper connection with your inner sources and energy channels


Carsten Dohnke is an internationally recognized Taoist teacher, sinologist, Kungfu and Taiji teacher, senior inner alchemy instructor (Universal Tao), and has been Master Mantak Chia's interpreter for years. Additionally, he learned from Master Li Junfeng and mystical masters. His method, called “Tao & Qigong - The Art of Living," is designed to efficiently and safely guide everyone to their true potential.
Carsten’s partner Dewi De Waele will be co-teaching.ALL INFO AND REGISTRATION + VIDEO WITH FAQ:
https://www.taoandqigong-artofliving.com/summer-retreat-holland-en-2024


Read more about Carsten Dohnke on carstendohnke.com/en
You can fill in the registration form on the right. At the arrival date / time and departure date / time you can indicate which period (blocks) you want to stay. You can only choose from:

Day 1 to day 7 : Monday July 8, 10:00 a.m. to Sunday July 14, 5:00 p.m. (7 days)

Day 1 to day 4 : Monday July 8, 10:00 a.m. to Thursday July 11, 5:00 PM (4 days)

Day 1 to Day 3: Monday July 8, 10:00 a.m. to Wednesday July 10, 5:00 p.m. (3 days)

The amounts mentioned adapt to the period that you indicate.


If you spend the night elswere, choose Day package 9/22


We guarantee up to 2 weeks prior to this event that a place to stay is available for you.
Of course after that you can make an application and we will let you know what the possibilities are.Bestaande Gast.
 
Indien u voorheen al eens heeft gereserveerd, kunt u hier uw e-mailadres en postcode invullen.
Indien deze combinatie bekend is in onze database, zullen uw gegevens automatisch ingevuld worden. Elke wijziging van uw bestaande gegevens zal opgeslagen worden zodra het formulier verzonden wordt.

Email:
Postcode:
 
 
 
 
Reserveringsgegevens hoofdpersoon
Veld met * is verplicht
 
Bedrijf
Voornaam *
Please leave this field empty
Achternaam *
M/V
Geboortedatum
Adres *
Postcode
*
Plaats *
Land *
Telefoon thuis *
Telefoon werk
E-mail adres *
Herhaal e-mail adres *
 
Maaltijden:
 vegetarisch    dieet:
 
 
Verblijf
 
Aanvang evenement:
08-07-2024 10:00u
Uw aankomst dag en tijd:
Einde evenement
14-07-2024 17:00u
Uw vertrek dag en tijd:
Mijn eerste en tweede accommodatiekeuzes (p/p)
1)* *
2)* *
 
Extra personen (op dezelfde factuur)
 
 
 
Opmerkingen
 
 
 
Afronden
Verificatiecode
In geval van twijfel: alléén de volgende karakters kunnen voorkomen in het
plaatje hierboven: "0123456789".
Voer a.u.b. de code in: *
 
Algemene opmerkingen
 • Cancellation policy
  According to Dutch law, you are obliged to pay:
  35% if you cancel 1 month to 2 months before the commencement of the event;
  50% if you cancel before more than 14 days,
  85% if you cancel before more than 7 days.
  100% of the amount is due and will be deducted from your account if you cancel within 7 days.

  (Notwithstanding the Uniform Conditions we do not charge for cancellation more than 2 month 
  before the event) 


  Cancellation policy (UVH)


 • Annuleringsvoorwaarden.
  Indien u meer dan 1 maand (< 2 maand)
  voorafgaand aan het bedoelde evenement
  annuleert, bent u minimaal 35% 
  meer dan 14 dagen 50%
  meer dan 7 dagen 85% en
  binnen 7 dagen 100%
  van het gereserveerde bedrag verschuldigd.

  In afwijking van de Uniforme Voorwaarden Horeca
  berekenen we geen annuleringskosten bij annulering
  meer dan 2 maanden voorafgaand aan het evenement.

  Klik de link voor een uitgebreidere uitleg:

  Conform Uniforme Voorwaarden Horeca.
   

  Prijzen onder voorbehoud van prijswijzigingen.

  Wij raden u aan om een
  annuleringsverzekering af te sluiten.


 
 
 Ik geef De Poort toestemming mijn gegevens te gebruiken
zoals beschreven in de Privacy Statement
 Ik geef de cursus/conferentie organisator toestemming om mijn
gegevens (naam, email, leeftijd, uitsluitend cursus gerelateerde info) te gebruiken zoals beschreven in de Privacy Statement